salata.jpg

W niniejszym projekcie pracownicy Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opracowują model matematyczny działania całego systemu przetwarzania odpadów. Model ten obejmuje bilans masy i energii biogazowni i aktywnej cieplarni. Umożliwi to optymalizację całego systemu oraz pozwoli na dostosowanie go do różnych warunków klimatycznych i gospodarczych. Dzięki temu będzie możliwe zoptymalizowanie do potrzeb odbiorcy systemu w dowolnym rejonie Świata, czy Europy. Tak ambitne zadnie niemożliwe byłoby do zrealizowania bez współpracy naukowców z całej Europy. W projekcie przewidziano podwykonawców, którzy pod kierownictwem pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wezmą udział w tworzeniu tego modelu.