Mushroom-Header-700-700x220.jpg

Na podstawie wstępnych obliczeń szacujemy, że proponowana technologia, w porównaniu ze standardową produkcją szklarniową warzyw oraz tradycyjnym przetwarzaniem odpadów organicznych, pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 o 95%, metanu o 98%, pyłów i związków siarki o 97%. Zmniejszy się również zużycie wody do produkcji warzyw o 80%, gdyż cały obieg wody w szklarni bąbelkowej będzie zamknięty. Zostanie podjęta też próba całkowitego wyeliminowania sztucznych nawozów mineralnych i zastąpienia ich nawozami organicznymi wytwarzanymi w ramach działania systemu. Dzięki wykorzystaniu CO2 do dokarmiania roślin plon warzyw wzrośnie co najmniej o 10%. Zastosowanie biogazu do ogrzewania wyeliminuje konieczność stosowania tradycyjnych nośników energii takich jak gaz ziemny, węgiel czy miał węglowy. System ten umożliwi również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z zewnątrz, a nawet w niektórych okresach będzie dostarczał energię elektryczną do zewnętrznej sieci energetycznej.