Image-at-Night-700-700x220.jpg

Przede wszystkim nasza technologia daje możliwość taniej produkcji warzyw przez cały rok. Aktywna cieplarnia BBBLS potrzebuje bardzo mało ciepła do ogrzewania. W aktywnej cieplarni współczynnik przenikania ciepła przez ściany i dach jest bardzo niski (U=0,5 W/m2K dla samej piany, średnio dla cieplarni z uwzględnieniem powierzhni bez piany 1,4 W/m2K), a w szklarniach użytkowanych obecnie 4-7 W/m2K. Jeżeli zastosują Państwo lampy do doświetlania roślin, to bez żadnego dodatkowego ogrzewania przy minus 20°C na zewnątrz cieplarni, można utrzymać wewnątrz cieplarni przez całą dobę temperaturę +20°C. Czyli nie potrzeba pieców, węgla, gazu czy innych źródeł ciepła. Jeżeli jednak nie zamontują Państwo lamp do doświetlania, to wtedy wystarczy kilkukrotnie mniejszy piec w porównaniu z piecami do szklarni tradycyjnych. 

Należy jednak pamiętać, ze bez doświetlania roślin od listopada do stycznia wzrost roślin jest bardzo słaby ze względu na niedobór światła, co znacznie pogarsza efekty ekonomiczne. Sama temperatura nie wystarczy, pamiętajmy 1% więcej światła daje 1% szybszy wzrost roślin i w efekcie tego 1% wyższy plon. Jeżeli będą państwo chcieli dostarczać warzywa 365 dni w roku, to musza Państwo mieć doświetlanie.

Jeżeli w dni słoneczne nawet w okresie mrozów, słońce nagrzeje cieplarnie do temperatury optymalnej, wtedy nie będą państwo potrzebowali ogrzewania również w nocy. Ponieważ nie ma potrzeby wietrzyć aktywnej cieplarni w okresie zimy, gdyż nadmiar ciepła ze słońca magazynowany jest w zbiornikach buforowych, z których ciepło wykorzystywane jest w nocy. Magazynowanie ciepła ze światła słonecznego i wykorzystanie go w okresie nocy nie jest możliwe w szklarniach tradycyjnych ze względu na zbyt duże straty ciepła. W nowoczesnych tradycyjnych szklarniach przy ogrzewaniu gazowym zbiorniki buforowe wykorzystuje się do gromadzenia ciepła powstałego w czasie spalania gazu ziemnego na potrzeby produkcji CO2 dla roślin. W naszej technologii uzyskujemy ten sam efekt, ale bez spalania gazu ziemnego.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć koszty produkcji proponujemy połączenie cieplarni z biogazownią, dzięki czemu możliwe jest zupełne uniezależnienie się energii, czy nośników energii z zewnątrz. Cały nasz system, obejmujący biogazownię i aktywna cieplarnię wymaga dużych kosztów inwestycyjnych, jednak nakłady te szybko się zwracają ze względu na efekt synergii. U nas dwa plus dwa nie równa się cztery a pięć, gdyż powstają dodatkowe korzyści, których nie można uzyskać przy oddzielnej budowie cieplarni i biogazowni.

Połączenie cieplarni z biogazownią umożliwi zmniejszenie lub zupełne wyeliminowanie nawozów mineralnych, gdyż mogą one być zastąpione masą pofermentacyjną z biogazowni. Masa ta jest bogata we wszystkie składniki mineralne potrzebne roślinom. Do uprawy szklarniowej będą Państwo potrzebowali mniej wody z zewnątrz, gdyż do produkcji biogazu potrzebne są duże ilości wody, którą można wykorzystać do fertygacji roślin. Woda ta zawiera wiele związków mineralnych i może być po odpowiednim przygotowaniu wykorzystywana w tym celu.

Dzięki biogazowni rośliny mogą mieć zawsze optymalny poziom CO2. Biogaz spalany w odpowiednich warunkach i przy zastosowaniu odpowiednich filtrów jest znakomitym źródłem CO2 do dokarmiania roślin.

 Zaparaszamy do obejrzenia aktywnej cieplarni zbudowanej na Marcelinie w stacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.