grzyby.jpg

W niniejszym projekcie jest wykorzystana biogazownia przetwarzającą odpadki organiczne z miast i wsi. Koordynator projektu, norweska firma Lindum, jest liderem w Europie w przetwarzaniu odpadów żywności na biogaz. Posiada unikatowe rozwiązania w biogazowi, między innymi filtry biologiczne czy innowacyjną technologię wstępnej obróbki materii organicznej. Obróbka ta polega na rozrywaniu tkanek roślinnych w wyniku nagłego rozprężania, co w praktyce umożliwia uzyskanie większej ilości metanu i mniejszej zawartości związków siarki i azotu w biogazie niż przy tradycyjnym przygotowaniu wsadu do biogazowni. Firma Lindum prowadzi badania w tym zakresie od wielu lat, a wyniki tych badań wykorzystuje w praktyce.

Istnieje możliwość połączenia istniejących szklarni z biogazownią. Dzięki budowie nowych biogazowni w pobliżu szklarni będzie można znacząco podnieść efektywność ekonomiczną zarówno biogazowni jak i produkcji ogrodniczej. W przyszłości może to doprowadzić do trwałego związania tych dwóch gałęzi produkcji, ponieważ takie rozwiązanie jest znaczącą bardziej opłacalne niż dotychczasowa praktyka.