grzybypod.jpg

Projekt finansowany w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 na podstawie kontraktu zawartego z Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), działającą na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (nr ECO/11/304388) oraz ze środków na naukę w latach 2012-2015 przyznanych na realizację  projektu międzynarodowego współfinansowanego „Przetwarzanie odpadów organicznych na żywność” o nr 179/CIPUE/2012