Logo

Goście

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

dr hab. Barbara Frąszczak

1. Przebieg kariery zawodowej:

- ukończone studia: Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu – 1995,

- doktorat: Wydział Ogrodniczy – 2006, doktor nauk rolniczych, praca doktorska pt. „Wpływ warunków świetlnych i temperatury na wzrost i jakość wybranych gatunków roślin przyprawowych w uprawie pojemnikowej"

- habilitacja: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - 2016, doktor habilitowany, "Wpływ światła i temperatury na cechy biometryczne i wartość biologiczną kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.)

 

Przebieg pracy zawodowej:

- 1997-2006 - asystent w Katedrze Warzywnictwa WOiAK

 -2006-obecnie - adiunkt w Katedrze Warzywnictwa WOiAK

- 2016-2020- prodziekan ds. studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu

2. Tematyka badawcza:

Uprawa roślin przyprawowych w pojemnikach
Uprawa roślin zielarskich w gruncie
Wpływ długości okresu świetlnego i temperatury na wzrost i skład chemiczny roślin przyprawowych uprawianych w pojemnikach
Niechemiczne metody kontroli wysokości roślin
Skład spektralny światła, a dynamika wzrostu i zawartość substancji czynnych roślin przyprawowych

3. Prowadzone badania:

a. granty

„Sterowanie światłem w uprawie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i melisy lekarskiej (Melissa officinalis L.) w pojemnikach" Uprawa roślin leczniczych w zróżnicowanym spektrum świetlnym. Określenie wpływu poszczególnych barw światła na wzrost roślin i ich skład chemiczny.
„Optymalizacja zużycia wody w uprawie kalafiora" Zbadanie wpływu stresu wodnego na wzrost i parametry fizjologiczne roślin kalafiora.
„Doskonalenie wybranych cech jakościowych owocników pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Imbach." Porównanie różnych odmian pieczarki oraz sposobu jej uprawy.

b. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

W ramach potencjału badawczego prowadzone są badania zarówno polowe jak i w kamerach wegetacyjnych dotyczące wpływu temperatury oraz ilości i jakości światła na wzrost, skład chemiczny, termin kwitnienia, wybarwienie oraz parametry fizjologiczne wybranych gatunków roślin leczniczych, przyprawowych oraz rozsady sałaty.

4. Dydaktyka:

a. realizowane główne przedmioty

Rośliny przyprawowe i lecznicze (opracowanie treści, kierownik)
Rośliny zielarskie i grzyby uprawne (opracowanie treści w zakresie roślin zielarskich)
Ogólna i polowa uprawa warzyw
Jakość i wartość biologiczna warzyw (opracowanie treści ćwiczeń)
Ogrodnictwo zrównoważone
Rośliny i grzyby lecznicze (kierownik, opracowanie zakresu tematycznego dla roślin leczniczych)

b. magistranci - liczba wykształconych: 9; inżynieranci - liczba wykształconych: 11

c. recenzje prac magisterskich i inżynierskich

5. Kształcenie kadr:

a. doktoraty - liczba wykształconych
b. wykonane recenzje prac doktorskich, ocena dorobku naukowego na tytuły i stopnie naukowe (prof., dr hab.)
c. inne


6. Pełnione funkcje naukowe i organizacyjne (w Uczelni i poza Uczelnią):

członek Rady Wydziału (od 2012)
członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów (od 2012)
członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Ogrodnictwo (od 2012)
członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „działkowiec"(od 2011)

7. Osiągnięcia:

a. liczba publikacji naukowych ogółem - 44
b. liczba prac oryginalnych –36 w tym z IF - 14
c. liczba monografii i książek - autorstwo rozdziałów w dwóch monografiach naukowych
d. liczba prac popularno-naukowych - 103
e. liczba cytowań - 22, indeks H - 4


8. Uzyskane nagrody i wyróżnienia, inne osiągnięcia:

Nagroda zespołowa I° za podręcznik oraz osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami – 2008, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

9. Zainteresowania, hobby:

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa