Logo

Goście

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Gromadzenie i waloryzacja zasobów genowych grzybów jadalnych i leczniczych oraz opracowanie metod ich długotrwałego przechowywania

Marek Siwulski, Krzysztof Sobieralski, Mirosława Ziombra

 

W roku 2007 przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia, których tematem były następujące zagadnienia:

1. Porównanie wzrostu grzybni siedmiu odmian boczniaka Pleurotus eryngii

2. Porównanie wzrostu grzybni i plonowania kultur krzyżówkowych boczniaka ostrygowatego Pleurotus ostreatus

W pierwszym doświadczeniu porównano wzrost grzybni wybranych odmian boczniaka P. eryngii na podłożu z trocin bukowych wzbogaconych otrębami pszennymi (20%, wagowo). Użyto odmian boczniaka pochodzących z Kolekcji Odmian Grzybów Uprawnych, tj. B50, B100, B113, B114, B115, B124 i B127. Doświadczenie prowadzono w probówkach szklanych bakteriologicznych w układzie całkowicie niezależnym w czterech powtórzeniach. Miarą wzrostu grzybni była grubość warstwy podłoża przerośniętego strzępkami grzybni po 9 dniach inkubacji.

Stwierdzono, że najszybszym wzrostem grzybni charakteryzowały się odmiany B127 i B114. Wolniej od wymienionych wyżej odmian rosła grzybnia odmian B100, B113, B115 i B124. Najwolniejszym wzrostem grzybni charakteryzowała się odmiana B50.

W drugim doświadczeniu badano wzrost grzybni i plonowanie kultur krzyżówkowych boczniaka ostrygowatego na podłożu ze słomy pszennej. Kultury krzyżówkowe pochodziły z wcześniej prowadzonych doświadczeń i były oznaczone jako 1/29, 3/71, 5/80, 9/45, 16/120 i 23/15. Doświadczenie założone zostało w układzie niezależnym w czterech powtórzeniach.

Wzrost grzybni badano w warunkach laboratoryjnych w probówkach bakteriologicznych, które wypełniano nawilżoną sieczką i sterylizowano temperaturze 121ºC przez 30 minut. Po ostygnięciu podłoże szczepiono grzybnią ziarnistą badanych kultur krzyżówkowych i inkubowano przez 12 dni w temperaturze 25ºC. Miarą wzrostu grzybni była grubość warstwy podłoża przerośniętego strzępkami grzybni.

Stwierdzono, że grzybnia badanych kultur krzyżówkowych rosła z podobną szybkością, poza kulturą oznaczoną jako 3/7, która charakteryzowała się słabszym wzrostem grzybni w porównaniu do pozostałych kultur.

Plonowanie kultur krzyżówkowych badano w warunkach uprawy towarowej w Gospodarstwie Rolnym w Łobzie, z zachowaniem warunków typowych dla prowadzenia upraw boczniaka. Oceniono plon ogólny, który stanowiły całe owocniki oraz plon handlowy owocników z przyciętymi trzonami (na 2 cm).

Największym plonem ogólnym charakteryzowała się kultura krzyżówkowa 16/120. Plon pozostałych kultur był mniejszy od wyżej wymienionej w postępie malejącym kolejno dla kultur 9/45, 1/29, 3/71 i 23/15, 5/80. Różnice między badanymi kulturami w plonie handlowym były mniejsze niż w przypadku plonu ogólnego. Największy plon handlowy wydała kultura krzyżówkowa 16/120, a mniejszym plonem w kolejności charakteryzowały się kultury 1/29, 23/15, 5/80 i 9/45. Najmniejszy plon uzyskano w przypadku kultury krzyżówkowej oznaczonej jako 3/71.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa