Logo

Goście

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Przydatność różnych podłoży do szklarniowej uprawy pomidora w systemie fertygacji

Józef Piróg

 

Badania prowadzono w okresie od 1 marca do 24 września 2007 r w szklarni Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Założono doświadczenie jednoczynnikowe w układzie bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Do badań użyto pomidor odm. Emotion F1, który uprawiano w podłożu z wełny mineralnej Agroban i włókna drzewnego o różnej gęstości. Wykorzystano maty z włókna drzewnego o następujących gęstościach: 60, 80, 100 i 120 kg/m3. Pożywkę dostarczano roślinom poprzez system fertygacji drenażowej. Zbiory wykonywano raz w tygodniu, od 22 czerwca do 24 września br. Zebrane owoce sortowano na następujące klasy (zgodnie z normami Unii Europejskiej):kl. I o Ø> 102 mm, kl.II o Ø 102-82 mm, kl. III o Ø 82-67 mm, kl. IV o Ø 67-57 mm, kl. V o Ø 57-47 mm, kl. VI o Ø<47 mm= poza wyborem i owoce chore.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej i oceniono testem Duncana na poziomie istotności a =0,05.

Analiza statystyczna wykazała wpływ rodzaju podłoża, jak wełny mineralnej i włókna drzewnego oraz zróżnicowaną gęstość włókna drzewnego na plonowanie pomidora szklarniowego.

Pomidor odmiany Emotion uprawiany w tych podłożach lepiej plonował w wełnie mineralnej niż we włóknie drzewnym. Z roślin uprawianych w wełnie mineralnej uzyskano plon ogólny wysokości 11025 g /roślinę i 8601 g/roślinę, gdy uprawiano je we włóknie drzewnym (bez względu na jego gęstość). Podobną różnicę odnotowano w plonie handlowym, który wynosił odpowiednio: 10398 i 8136 g/roślinę. Nie stwierdzono istotnie zróżnicowanego plonu ogólnego i handlowego roślin, gdy uprawiano je we włóknie drzewnym o gęstościach 60 do 100 kg/m3 .Obniżenie tych plonów nastąpiło gdy uprawiano pomidor we włóknie drzewnym o gęstości 120 kg/m3. Niższy plon ogólny o 21,4 % i handlowy o 19,4 % uzyskano z roślin uprawianych we włóknie drzewnym o gęstości 120 w porównaniu do plonów uzyskanych we włóknie drzewnym o gęstościach 60 do 100 kg/m3.

O istotnie wyższym plonie uzyskanym w uprawie w podłożu z wełny mineralnej zadecydowały wyższe plony owoców klasy II, III i IV. Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu rodzaju podłoża i gęstości włókna drzewnego na plon owoców w klasach I i V oraz owoców klasy VI i owoców chorych.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa