Logo

Goście

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Ocena odmian i optymalizacja sterowania okresem zbioru szparaga

Mikołaj Knaflewski, Włodzimierz Krzesiński, Szymon Buchowski

 

W roku bieżącym przeprowadzono ocenę plonu u 28 odmian szparaga w uprawie na zielone wypustki. Rok 2007 był czwartym rokiem pełnych zbiorów. Plon ogólny wahał się od 2,5 t.ha-1 u odmiany ‘Gloria’ do 13,3 t.ha-1 u odmiany ‘Gynlim’, a handlowy u tych samych odmian od 0,9 do 12,0 t.ha-1. Najcięższe wypustki miała odmiana ‘Grolim’ a następnie ‘Jacq. Ma 2014’, ‘Fileas’, ‘Andreas’ i ‘Ramada’, natomiast najlżejsze ‘Tsuki-kho 3’, ‘Diego’, ‘Taramea’ i ‘Tainan 3’. Jesienią wykonano pomiary biometryczne pędów asymilacyjnych określając liczbę, wysokość, obwód powierzchni ich wyrastania oraz procent zżółknięcia i zaschnięcia. Oceniono również porażenie pędów przez szarą pleśń i rdzę szparaga.

Pomimo dwukrotnie wykonanego zabiegu przeciwko chorobom wystąpiło stosunkowo duże porażenie roślin, zwłaszcza przez szarą pleśń. Silniej porażone przez obie choroby były ‘Tsuki-kho3’, ‘Purple Passion’ i ‘Alpha’, a tylko przez szarą pleśń jeszcze ‘Jacq. Ma 2014’. Najbardziej tolerancyjne na obie choroby były odmiany: ‘Hannibal’, ‘PLA - 2132’, ‘PLA – P2232’, ‘Diego’, ‘Abril’ i ‘Fileas’. Najplenniejsza w doświadczeniu odmiana ‘Gynlim’ wykazała się dużą tolerancją na rdzę szparagowa, natomiast była podatna na szarą pleśń.

Rok 2007 był szóstym rokiem zbiorów w doświadczeniu nad wpływem terminu kończenia zbiorów na plonowanie szparaga. Zastosowano pięć terminów kończenia zbiorów: w obiekcie kontrolnym kończono je 20 czerwca, a w pozostałych 10 i 30 czerwca, po 50 dniach od rozpoczęcia oraz gdy suma średnich temperatur dobowych osiągnęła 750°C.

Przedłużanie zbiorów do 30 czerwca prowadziło do uzyskania niższego plonu handlowego a zwłaszcza wczesnego. Skracanie zbiorów do 10 czerwca pozwoliło na uzyskanie w roku 2007 większego plonu ogólnego, handlowego i wczesnego. Kończenie zbiorów po 50 dniach od ich rozpoczęcia było korzystne a po 750°C niekorzystne dla wielkości plonu. Silniej zróżnicowaniem plonów w zależności od terminu kończenia zbiorów reagowała odmiana ‘Gynlim’ niż ‘Backlim’.W doświadczeniu nad wpływem ilości pędów asymilacyjnych i terminu kończenia zbiorów na plonowanie szparaga zastosowano 5 obiektów: kontrolny – zbiory do 20 czerwca, skrócony – do 10 czerwca, wydłużony – do 30 czerwca oraz co drugi rok do 30 czerwca i do 10 czerwca oraz do 10 czerwca i do 30 czerwca. Również w tym doświadczeniu największy plon handlowy i wczesny uzyskano, gdy zbiór był prowadzony we wszystkich latach do 

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa