Logo

Goście

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

dr inż. Włodzimierz Krzesiński

Absolwent Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu w roku 1995. Jego praca magisterska dotyczyła zastosowania fertygacji w sadach jabłoniowych. W roku 1996 rozpoczął pracę w Katedrze Warzywnictwa. W roku 2001 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji dotyczącej wpływu niektórych czynników klimatycznych i potencjału wody w glebie na wzrost i plon marchwi. W roku 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji "Wzrost, plonowanie i bilans cukrów u wybranych odmian szparaga (Asparagus officinalis L.)"

Od roku 1997 jest kierownikiem Pracowni Komputerowej Wydziału Ogrodniczego.

1 września 2021 został kierownikiem Katedry Warzywnictwa.

Problematyka badań, które prowadzi, obejmuje zagadnienia warzywnictwa polowego i szklarniowego, w tym sterowanie uprawą, modele i prognozowanie plonowania. Zajmuje się również zastosowaniem technik komputerowych w warzywnictwie.

 Od roku 1996 prowadzi modelowe badania nad marchwią, a od 2002 roku nad pomidorem, ogórkiem, sałatą, szpinakiem, szparagiem, kapustą, burakiem czerwonym, kalafiorem i brokułem. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania technik komputerowych w ogrodnictwie. Opracował dwa programy komputerowe umożliwiające symulację wzrostu i plonowania marchwi i szparaga. 

Łącznie opublikował 165 prac, w tym: 55 naukowych, 53 popularno-naukowych i 2 rozdziały w podręcznikach akademickich. Brał udział w 4 grantach KBN. Pod jego kierunkiem wykonano 11 prac magisterskich, w tym 7 prac był promotorem oraz 14 prac inżynierskich i 1 dyplomowej.

Od roku 1999 jest członkiem Rektorskiej  Komisii ds. Informatyki. Odbył staż naukowy w Scottish Agriculture College w Edynburgu.

Zaprojektował i wykonał system sterowania klimatem do cieplarni izolowanej pianą. Jest współautorem 1 patentu PL420437 i 2 wniosków patentowych związanych z cieplarnią izolowaną pianą, w tym z systemem sterowania klimatem, generowaniem piany i wietrzeniem. Patent i wnioski obejmują ochronę patentową na terenie UE i przeszły pozytywnie pierwszą ocenę merytoryczną.

 

 Publikacje oryginalne

 1. Krzesiński W., Knaflewski M. 1997. The effect of solar radiation and temperature on carrot yield and quality. Journal of Applied Genetics 38A: 196-199.
 2. Knaflewski M., Krzesiński W. 1998. Wpływ temperatury gleby na plonowanie zielonego szparaga. ATR Bydgoszcz. Z. Nauk. 215, Rol. 42: 111-114.
 3. Krzesiński W., Knaflewski M. 1998. Dynamika przyrostu masy roślin w zależności od wczesności odmian marchwi. ATR Bydgoszcz. Z. Nauk. 215, Rol. 43: 125-129.
 4. Knaflewski M., Kucharski P., Krzesiński W. 1999. Timing of Asparagus production in a temperate-climate. Acta Horticulture 479: 391-397.
 5. Knaflewski M., Krzesiński W. 2002. Results of investigations on timing asparagus production in a temperate climate. Acta Horticulture 589: 73-79.
 6. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M. 2002. Zawartość węglowodanów w zielonych wypustkach szparaga w trakcie zbioru w 2001 i 2002 roku. Olsztyn University of Agriculture and Technolgy Biuletyn Naukowy 16: .
 7. Krzesiński W., Knaflewski M. 2002. The effect of solar radiation on beta-carotene and other carotenoids content in carrot storage roots. Folia Horticulture 14/2: 25-33.
 8. Stachowiak J., Gąsecka M., Krzesiński W., Knaflewski M., Golcz A., Markiewicz B., Kujawski P. 2003. Zawartość cukrów w wybranych gatunkach warzyw – parametr jakości. Olsztyn University of Agriculture and Technolgy Biuletyn Naukowy 22: 241-244.
 9. Krzesiński W., Knaflewski M. 2004. A preliminary model of carrot growth. Acta Horticulture 654: 235-241.
 10. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2004. Wpływ warunków termicznych w różnych okresach wzrostu roślin na jakość róź trzech odmian brokułu. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 239(95): 165-172.
 11. Knaflewski M., Krzesiński W. 2004. Wpływ terminu zbiorów na plon i jakość zielonych wypustek szparaga. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX. Ogrodnictwo 38: .
 12. Stefaniak J., Wanga K., Krzesiński W., Gapiński M. 2005. The effect of accelerated production on yield early patato. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrcławiu, Rolnictwo LXXXVI 515: 519-524.
 13. Wanga K., Stefaniak J., Krzesiński W., Knaflewski M. 2005. The effect of covering on overwintering and yield of three winter onion cultivars. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrcławiu, Rolnictwo LXXXVI 515: 551-558.
 14. Krzesiński W., Stachowiak J., Gąsecka M., Knaflewski M. 2007. Sugar content in spears versus asparagus yielding. Vegetable Crops Research Bulletin 67: 127-136.
 15. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2008. Changes in soluble solid content in green asparagus spears during harvest season. Acta Horticulture 776: 435-443.
 16. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M. Goliński P. 2008. Correlations between asparagus crop and the year of cropping, day of harvest, sugar contents in storage roots and spears and air temperature. Vegetable Crops Research Bulletin 68: 93-100.
 17. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Żurawicz A., Knaflewski M., Goliński P. 2008. The effect of plant age and crown size of asparagus on fern growth in terms of carbohydrate balance. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(3): 93-102.
 18. Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J., Knaflewsk M. 2008. Plant age effect on asparagus yielding in terms of carbohydrate balance. Folia Horticulture 20/2: 29-38.
 19. Gąsecka M., Stachowiak J., Krzesiński W., Knaflewski M., Goliński P. 2008. Changes in glucose, fructose and sucrose contents in storage roots of asparagus during vegetation period. Vegetable Crops Research Bulletin 69: .
 20. Knaflewski M., Kałużewicz A., Krzesiński W., Zaworska A. 2008. Przydatność 21 odmian szparaga do uprawy na zielone wypustki w Polsce. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 527: 173-177.
 21. Gąsecka M., Krzesiński W., Stachowiak J., Knaflewski M. 2009. The effect of temperature and crown size in asparagus yielding. Folia Hort. 21: 49-59.
 22. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M. 2009. Effect of temperature on the yield and quality of broccoli heads. Vegetable Crops Research Bulletin 71: 51-58. DOI: 10.2478/v10032-009-0026-7
 23. Szpakowska B., Karlik B., Krzesiński W., Goliński P., Szczęsna M., Mleczek M. 2009. Heavy metal contamination of waters in reservoirs in an urban agglomeration. Oceanological and Hydrobiological Studies. 39(2): 113-120. DOI 10.2478/v10009-010-0026-4
 24. Kałużewicz A., Krzesiński W., Buchowski Sz., Zaworska A., Kotlińska T., Knaflewski M., 2010. Variability of economic traits of 28 cultivars of asparagus (Asparagus officinalis L.) Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 161-168. DOI: 10.2478/v10032-010-0028-5
 25. Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2010. The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest. Acta Sci. Pol. Hortoru 9(3): 167-174. Knaflewski M., Krzesiński W., Gąsecka M., Stachowiak J. 2010, Yielding of asparagus depending on harvest ending date. Vegetable Crops Research Bulletin, 73: 67-75. DOI: 10.2478/v10032-010-0019-6
 26. Piróg J., Bykowski G., Krzesiński W., 2010. Effect of substrate type and fertigation control, on yield size and fruit quality of greenhouse cucumber. Acta Sci. Pol. Hortoru, 9(4): 99-109.

  Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., 2010. The effect of black polyethylene mulch on field of field-grown cucumber. Acta Sci. Pol. Hortoru 9(3): 221-229.

  Budka A., Borowiak K., Zbierska J., Kayzer D. Krzesiński W. 2011. Application of a multidimensional  linear model to compare degrees of  tobacco leaf injury caused by tropospheric  ozone at rural and urban exposure sites. Fresenius Environmental Bulletin. 20 (4): 975-981.

  Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T., 2011. Effect of differential temperature and photoperiod on growth of Ocimum basilicum. Zemdirbyste-Agriculture 98(4): 375-382.

   

  Kozłowska A., Breś W., Krzesiński W., Trelka T. 2011. The effect of amount of light and the temperature on biomorphological characteristics of chrysanthemum during all–year culture.  Acta Scient.  Polon. Hortorum Cultus 10 (3), 235 -246.

  Lisiecka J., Knaflewski M., Spiżewski T., Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W. 2011. The effect of Animals protein hydrolysate on quantity and quality of strawberry daughter plants cv. ‘Elsanta’. Acta Sci. Pol. Hortoru. 10(1).

  Frąszczak B., Kałużewicz A., Krzesiński W., Lisiecka J., Spiżewski T., 2012. Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyr. Technol. 6, 1.

   

   

  Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2012. Broccoli (Brassica oleracea var. italica) head initiation under field conditions. Acta Agrobotanica 65 (2): 93-98.

  Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2012. Effect of temperature on the growth of broccoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) cv. Fiesta. Veg. Crops Res. Bull. 77: 129-141. DOI: 10.2478/v10032-012-0021-2

  Kleiber, T., Golcz A., Krzesiński W. 2012. Effect of magnesium nutrition of onion (Allium cepa L.). Part I. Yielding and nutrient status. Ecol. Chem. Eng. S. 19: 97–105. doi:10.2478/v10216-011-0010-2

  Zhu Q.J., Chen L.L., Sun X., Zhang Q., Knaflewski M., Krzesiński W. 2013. Evaluation of adaptability of 28 green asparagus cultivars. Agricultural Science & Technology. 14(2): 235-242.

  Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Kałużewicz A., Frąszczak B. 2014. Influence of the quality of mother plants on selected parameters of Fragaria x ananassa ‘Elsanta’ daughter plants. Acta Agrobotanica 67 (2), 93-98.

  Knaflewski M., Kałużewicz A., Chen W.J., Zaworska A., Krzesiński W. 2014. Suitability of sixteen asparagus cultivars for growing in polish environmental conditions. J. Hort. Res. 22(2) DOI: 10.2478/johr-2014-0032 (9).

  Kleiber T., Krzesiński W., Przygocka-Cyna K., Spiżewski T. 2015. The response of hydroponically grown lettuce under Mn stress to differentiated application of silica sol. J. Elem., 20(3): 609-619. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.806

  Kałużewicz A., Lisiecka J., Spiżewski T., Krzesiński W., Frąszczak B., Zaworska A. 2015. Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyr. Technol., 9, 4, #56. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56

  Kałużewicz A., Lisiecka J., Gąsecka M., Waśkiewicz A., Krzesiński W., Spiżewski T., Frąszczak B. 2016. Changes in composition of phenolic compounds and tocopherols in broccoli heads during short-term storage. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 3 (106), 127–139. DOI: 10.15193/zntj/2016/106/131

  Jasińska A., Wojciechowska E., Krzesiński W., Spiżewski T., Stoknes K., Krajewska K. 2016. Mushroom cultivation on substrates with addition of anaerobically digested food waste. Acta Hortic. 1123, 199-205. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1123.28

  Stoknes K., Scholwin F., Krzesiński W., Wojciechowska E., Jasińska A. 2016. Efficiency of a novel ‘‘Food to waste to food” system including anaerobic digestion of food waste and cultivation of vegetables on digestate in a bubble-insulated greenhouse. Waste Management 56 (2016) 466-476.

  Krzesiński W., Spiżewski T., Kałużewicz A., Frąszczak B., Zaworska A., Lisiecka J. 2016. Cauliflower’s response to drought stress. Nauka Przyroda Technologie 10, 4 #44.

  Diatta J., Fojcik E., Drobek L., Spiżewski T., Krzesiński W. 2017. Assessment of heavy metals inactivation in contaminated soil by coal fly and bottom ashes. Mineralogia 48, 1-4: 127-143. DOI: 10.1515/mipo-2017-0016.

  Andrzejewska A., Diatta J., Spiżewski T., Krzesiński W., Smurzyńska A. 2017. Zastosowanie zeolitu i bentonitu do stabilizacji ołowiu w glebie zanieczyszczonej. Inżynieria Ekologiczna (Ecological Engineering) 18, 4: 1-6. DOI: 10.12912/23920629//74950

  Kałużewicz A., Włodzimierz Krzesiński, Tomasz Spiżewski, Anna Zaworska. 2017. Effect of biostimulants on several physiological characteristics and chlorophyll content in broccoli under drought stress and re-watering. Not. Bot. Horti Agrobot. Cluj-Na. - 2017, vol. 45, no. 1, s. 197-202, il., bibliogr., abstr. 0255-965X. Publikacja dostępna również online.

  Ratajkiewicz H., E. Radziejewska-Kubzdela, T. Spiżewski, W. Krzesiński, J. Starzyk, R. Biegańska-Marecik, R. Gaj, J. Piekarczyk. 2017. The influence of "Effective Microorganisms" and solar radiation on carotenoids and phenolic compounds content in processing tomato. Eur. J. Hortic. Sci. - 2017, vol. 82, iss. 3, s. 134-140, il., bibliogr., abstr. 1611-4426. Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 lipca 2017].

  Wenda-Piesik A., Krzesiński W., NOWAK A., KAZEK M., TOMASZEWSKA-SOWA M. 2017. Response of gas exchange to leaf piercing explained by piecewise linear regression for two developmental forms of rape plant (Brassica napus L. ssp. oleifera metzg). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 59/1. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0023

  Kałużewicz A., Lisiecka J., Gąsecka M., Krzesiński W., Spiżewski T., Zaworska A., Frąszczak B. 2017. The eects of plant density and irrigation on phenolic content in cauliower. Hort. Sci. (Prague) 44 (4): 178-185.

  Kałużewicz A., Bączek-Kwinta R., Krzesiński W., Spiżewski T., Zaworska A. 2018. Effect of biostimulants on chlorophyll fluorescence parameters of broccoli (Brassica oleracea var. italica) under drought stress and rewatering. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 17(1): 99-108. ISSN 1644-0692 DOI: 10.24326/asphc.2018.1.9

  Kałużewicz A., Spiżewski T., Krzesiński W., Zaworska A. 2018. The effect of biostimulants on yield and quality of broccoli heads during storage. NPT 12/1: 45-54.

  Rurek M., Czołpińska M., Pawłowski T.A., Krzesiński W. and Spiżewski T. 2018. Cold and heat stress diversely alter both cauliflower respiration and distinct mitochondrial proteins including OXPHOS components and matrix enzyme. Int. J. Mol. Sci., 19, 877:1-34.   doi: 10.3390/ijms19030877; www.mdpi.com/journal/ijms

  Rurek M., Czołpińska M., Pawłowski T.A., Staszak A.M., Nowak W., Krzesiński W. and Spiżewski T. 2018. Mitochondrial biogenesis in diverse cauliflower cultivars under mild and severe drought. impaired coordination of selected transcript and proteomic responses, and regulation of various multifunctional proteins. Int. J. Mol. Sci. 19; 1130: 1-29. doi:10.3390/ijms19041130

  Kleiber T., Krzesiński W., Przygocka-Cyna K., Spiżewski T. 2018. Alleviation effect of selenium on manganese stress of plants. (Łagodzący wpływ selenu na stres manganowy roślin). Ecol Chem Eng S. 25(1):143-152. DOI: 10.1515/eces-2018-0010

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Prace konferencyjne

 1. Krzesiński W. 2002. Wykorzystanie informacji i technik komputerowych w produkcji szparaga. IX Międzynarodowa Konferencja Szparagowa - Nowy Tomyśl : 21-26.
 2. Krzesiński W., Knaflewski M. 2003. Wpływ wybranych czynników klimatycznych na zawartość  cukrów w marchwi. Folia Horticulture Suplement 2003/1: 240-242.
 3. Knaflewski M., Krzesiński W. 2003. Wpływ terminu zbiorów na jakość zielonych wypustek szparaga. Folia Horticulture Suplement 2003/2: 319-321.
 4. Krzesiński W. 2006. XI Międzynarodowe Sympozjum Szparagowe. XIII Międzynarodowa Konferencja Szparagowa - Nowy Tomyśl : .
 5. Żurawicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Bartczak M. 2006. Wpływ długości okresów zbiorów szparaga a plon zielonych wypustek, liczba paków i korzeni. Folia Hort. Suplement 2006/2: 219-223.
 6. Szpakowska B., Karlik B., Szczepańska M., Krzesiński W. 2007. Wpływ roślinności wodnej na jakość wód zbiorników rekreacyjnych. W: Ogólnopolska Konf. Nauk.. – Woda w krajobrazie IX Forum Architektury Krajobrazu. Szczecin 21-23 września 2006. : 47-54.

 Książki

 1. Knaflewski M., Krzesiński W., Małachowski A. 1999, 2008. Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego Poznań.  

 

Publikacje popularno-naukowe

 1. Krzesiński W. 1999. Marchew wysokiej jakości tradycyjna i pęczkowana. Hasło Ogrodnicze 3: 73-74.
 2. Krzesiński W. 2002. Komputer w planowaniu nawożenia. Hasło Ogrodnicze 8: 46-48.
 3. Krzesiński W. 2002. Komputer w optymalizacji wzrostu i plonowania warzyw. Hasło Ogrodnicze 9: 85-86.
 4. Krzesiński W. 2002. Komputer w ochronie warzyw. Hasło Ogrodnicze 10: 48-49.
 5. Krzesiński W. 2002. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. I Światło. Hasło Ogrodnicze 11: 43-46.
 6. Krzesiński W. 2002. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. II Temperatura, dwutlenek węgla, wilgotność powietrza. Hasło Ogrodnicze 12: 81-84.
 7. Krzesiński W. 2003. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2. Cz. III Podłoże. Hasło Ogrodnicze 5: 72-78.
 8. Krzesiński W. 2004. Sterowanie nawadnianiem w uprawach pod osłonami. Hasło Ogrodnicze 5: 32-38.
 9. Krzesiński W. 2005. XI Międzynarodowe Sympozjum Szparagowe. Wieści Akademickie. Akademia Rolnicza w Poznaniu 11: 4.
 10. Krzesiński W. 2005. Zasady sterowania klimatem w szklarniach z wykorzystaniem komputerów. Hasło Ogrodnicze 4: 14-17.
 11. Krzesiński W. 2005. Postęp w wykorzystaniu komputerów klimatycznych. Hasło Ogrodnicze 4: 21-22.
 12. Krzesiński W. 2005. Narzędzia wspomagające programowanie. Hasło Ogrodnicze 4: 23-24.
 13. Krzesiński W. 2005. Przegląd komputerów klimatycznych. Hasło Ogrodnicze 4: 25-28.
 14. Stefaniak J., Wanga K., Krzesiński W 2005. Przechowywanie kapusty. Hasło Ogrodnicze 12: 118-120.
 15. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K. 2006. Wczesny plon ziemniaka - przygotuj się wcześniej. Ogrodnik Polski 2: 18-19.
 16. Krzesiński W., StefaniakJ. 2006. Pietruszka - sposób na zieloną natkę. Ogrodnik Polski 2: 86-87.
 17. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K 2006. Problemowe - warzywa korzeniowe. Ogrodnik Polski 5: 18-19.
 18. Krzesiński W., Stefaniak J., Wanga K. 2006. Ziele filozofów - sałata siewna. Ogrodnik Polski 4: 10-13.
 19. Krzesiński W., StefaniakJ. 2006. Korzenny aromat cząbru. Ogrodnik Polski 6: 91.
 20. Krzesiński W. 2007. Marchew przeznaczona na najwcześniejszy zbiór. Warzywa 2: 20-22.
 21. Krzesiński W. 2007. Sterować grubością korzeni marchwi. Warzywa 1: 26-28.
 22. Krzesiński W. 2007. Marchew przeznaczona na najwcześniejszy zbiór. Warzywa 2: 20-22.
 23. Krzesiński W. 2008. Marchew – wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie. OWK 5: 17-18.
 24. Krzesiński W. 2008. Podłoże do produkcji rozsady. Warzywa 12: 30-33.
 25. Krzesiński W. 2008. Trafnie określić termin zbioru marchwi. Warzywa 9: 23-24.
 26. Krzesiński W. 2008. Sterowanie klimatem w pieczarkarniach. Pieczarki - biuletyn producenta pieczarek 1: 47-50.
 27. Krzesiński W. 2008. Redliny do uprawy marchwi. Warzywa 4: .
 28. Krzesiński W. 2009. Pogoda - zasadniczy czynnik w uprawie marchwi wczesnej. Warzywa 2: 26-28.
 29. Krzesiński W. 2009. Korzenie Marchwi na finiszu. Warzywa 9: 19-21.

 

  Granty KBN

 1. Sterowanie plonowaniem szparaga. 5P06C 018 10 (nr w AR 3/IG/96). 1996-1998.
 2. Wpływ warunków atmosferycznych i potencjału wody w glebie na produkcję suchej masy w roślinach marchwi. P06C 005 17 (nr w AR 17/99/IG). 1999-2001.
 3. Model plonowania szparaga. 29/2004/IG. 2005-2007.
 4. Proteomika mitochondriów kalafiora (Brassica oleracea var. botrytis) w warunkach stresowych. 3388/B/P01/2008/35  2008-2009.
Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa