Logo

Goście

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Najważniejsze osiągnięcia badawcze - Grzyby uprawne

 1. Opracowanie technologii towarowej uprawy boczniaka.
 2. Przeprowadzenie oceny przydatności różnych materiałów organicznych jako składników podłoży do uprawy pieczarki, boczniaka i shiitake, a także określenie zmian zachodzących w procesie przygotowania podłoży.
 3. Wykazanie wpływu substancji biologicznie czynnych na wzrost i plonowanie pieczarki i shiitake.
 4. Opracowanie metod i kryteriów oceny jakości oraz kwalifikacji materiału rozmnożeniowego grzybów uprawnych.
 5. Opracowanie warunków długotrwałego przechowywania materiału rozmnożeniowego grzybów.
 6. Określenie optymalnych warunków pasteryzacji podłoża dla uprawy boczniaka.
 7. Ustalenie optymalnych warunków dla wzrostu grzybni i plonowania pieczarki, boczniaka, shiitake i innych grzybów.
 8. Uzyskanie krzyżówek shiitake, pierścieniaka i czernidłaka oraz dokonanie oceny ich walorów użytkowych.
 9. Opracowanie metod hodowli i wyhodowanie czterech pierwszych w Polsce oryginalnych odmian pieczarki, które zostały wpisane do Rejestru Odmian.
 10. Opracowanie podstaw introdukcji do uprawy w Polsce nowych grzybów uprawnych i leczniczych.
 11. Wykazanie wpływu różnego rodzaju okryw na plonowanie pieczarki.

Do najważniejszych osiągnięć pracowników Katedry w latach 2006-2015 należą: w badaniach nad grzybami uprawnymi: zarejestrowanie w GenBank 88 ras i izolatów grzybów (2010-2012); pozyskanie ze stanowisk naturalnych i waloryzacja zasobów genowych różnych gatunków grzybów z rodzaju AgaricusPleurotusFlammulinaCoprinus, Ganoderma, Phellinus; dokonanie charakterystyki molekularnej 80 izolatów Trichoderma pleuroticola oraz T. pleurotum pozyskanych z polskich boczniakarni; określenie przydatności odpadów przemysłu włókienniczego do uprawy grzybów; opracowanie metody produkcji lakownicy lśniącej przy wykorzystaniu nowych i zmodyfikowanych podłoży; opracowanie metod zwalczania chorób pochodzenia grzybowego w uprawie pieczarki i boczniaka; wykazanie możliwości wykorzystania grzybów w bioremediacji gleb zanieczyszczonych substancjami toksycznymi; wzbogacenie kolekcji grzybów o nowe taksony; uzyskanie dwóch patentów na unikalną w skali światowej hodowlę owocników żółciaka siarkowego i porka brzozowego.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa