Logo

Goście

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Najważniejsze osiągnięcia badawcze - Warzywnictwo polowe

 1. Określenie wartości gospodarczej odmian roślin warzywnych z uwzględnieniem przydatności do bezpośredniego spożycia i przechowywania.
 2. Dokonanie oceny przydatności odmian kilku gatunków warzyw dla przetwórstwa z uwzględnieniem przydatności do jednorazowego zbioru mechanicznego.
 3. Określenie optymalnego poziomu nawożenia mineralnego warzyw i jego współdziałania z nawadnianiem.
 4. Określenie potrzeb wodnych z uwzględnieniem faz rozwojowych i efektów nawadniania kilkunastu gatunków warzyw.
 5. Ocenianie wpływu stosowania nawozów zielonych oraz innych nawozów organicznych, w tym gnojowicy, na wielkość i jakość plonu.
 6. Ocenienie wpływu stosowania osłon z folii polietylenowej i ściółkowania gleby na wczesność i wysokość plonów kilku gatunków warzyw.
 7. Opracowanie kompleksowej agrotechniki szparaga uprawianego na bielone i zielone wypustki.
 8. Opracowanie metody produkcji karp i rozsady doniczkowej szparaga a także rozmnażania "in vitro".
 9. Opracowanie podstaw dla prognozowania plonu różnych odmian szparaga na podstawie cech pędów asymilacyjnych.
 10. Określenie możliwości sterowania plonowaniem szparaga.
 11. Wypracowanie zaleceń dla zwalczania chwastów w uprawie szparaga, w tym także na rozsadnikach i plantacjach nie plonujących oraz niektórych jego chorób, zwłaszcza fuzarioz.
 12. Opracowanie metod kondycjonowania nasion kilku gatunków warzyw.
 13. Porównanie metod i określenie optymalnego terminu uprawy bazylii.

Do najważniejszych osiągnięć pracowników Katedry w latach 2006-2015 należą: w dziale warzywnictwo polowe: dokonanie oceny wpływu terminu kończenia zbiorów na plonowanie szparaga; opracowanie metod otrzymywania roślin supermęskich szparaga i dwufazowej metody ukorzeniania mikrosadzonek z kultur pylnikowych; zgromadzenie i waloryzacja ponad 300 genotypów szparaga znajdujących się w banku genów; wykazanie przydatności różnych nawozów, aktywatorów wzrostu w uprawie oraz ocena plonowania odmian kilku gatunków warzyw, takich jak: brokuł, szparag na zielone wypustki, marchew, cebula i inne; określenie intensywności fotosyntezy netto oraz transpiracji pomidora i brokuła w zróżnicowanych warunkach wilgotności gleby;określenie wpływu sposobu nawożenia oraz metody uprawy na wielkość plonu dwóch odmian pomidora gruntowego; budowa matematycznych modeli wzrostu i plonowania kilku gatunków warzyw.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa