Logo

Goście

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Baza dydaktyczna i badawcza

Siedziba Katedry od momentu jej powstania znajduje się na drugim piętrze budynku przy ul. Dąbrowskiego 159. Jest tam między innymi sala dydaktyczna na 50 miejsc, sala seminaryjna oraz laboratorium chemiczne i biologiczne. W budynku tym mieści się także 9 pokoi. Pracownicy Katedry zajmują też pokoje w budynku przy ul. Botaniczna 1 (nad biblioteką).

Oznaczenia wartości biologicznej warzyw m.in. kwasowości, zawartości cukrów redukujących i ogółem, witaminy C oraz ß-karotenu, a także makroelementów w podłożu i w materiale roślinnym wykonywane są w laboratorium chemicznym, które jest wyposażone w podstawowy sprzęt niezbędny do wykonywania tego typu oznaczeń. Laboratorium biologiczne, służące głównie obsłudze doświadczeń nad grzybami, posiada dwa stoły z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki, urządzenia pomocnicze, sterylizator i autoklaw. Katedra posiada również komorę uprawową do prowadzenia doświadczeń ścisłych z kontrolowanymi warunkami klimatycznymi.

Doświadczenia polowe i pod osłonami były i są prowadzone przede wszystkim w Marcelinie. Obiekt ten znajdował się w różnych strukturach organizacyjnych, między innymi: RZD Ogrody - Marcelin, RZD Swadzim - Złotniki, RGD Swadzim.

W latach siedemdziesiątych Stacja Doświadczalna w Marcelinie posiadała 15 ha pola doświadczalnego, kilka tuneli foliowych i 2 szklarnie o powierzchni 900 m2. Po uzyskaniu w 1978 roku zgody władz miejskich na dalsze użytkowanie obiektu rozpoczęto rozbudowę stacji. Zatwierdzony przez władze Uczelni program przewidywał budowę nowego obiektu szklarniowego, który powstał w roku 1986. Wobec braku możliwości realizowania wszystkich prac w obrębie gospodarstwa w Marcelinie, część z nich była prowadzona w innych stacjach. Do roku 1980 doświadczenia szklarniowe były wykonywane głównie w gospodarstwie Ogrody, gdzie przeznaczono na te cele 2 szklarnie o łącznej powierzchni 500 m2, a doświadczenia z uprawą szparaga w gospodarstwie Baranowo. W latach 1977-1979, niektóre doświadczenia polowe i pod osłonami prowadzono w RZD Dłoń.

W 1995 roku rozporządzeniem J.M. Rektora Katedra Warzywnictwa przejęła z RZD Swadzim pracowników technicznych, część nieruchomości oraz sprzęt. Rozpoczęto w tym czasie przygotowania do zorganizowania zaplecza doświadczalnego dla pozostałych katedr Wydziału Ogrodniczego z likwidowanej Wydziałowej Stacji Doświadczalnej "Ogrody".

Obecnie zaplecze eksperymentalne Katedry stanowi jej stacja doświadczalna Marcelin przy ul. Zgorzeleckiej. Znajduje się w niej budynek doświadczalno-dydaktyczny z salą dydaktyczną, sortownią, chłodnią, pokojem aparaturowym i innymi pomieszczeniami. W roku 2015 ukończono budowę innowacyjnej cieplarni aktywnej BBBLS (140 m2), wykorzystującej pianę z mydła do izolacji ścian i dachu. Katedra ma do dyspozycji także: kamery wegetacyjne, szklarnie, tunele foliowe, pole doświadczalne i pomieszczenia magazynowe. Ponadto posiada również kilka pokoi w pałacu, laboratorium in vitro i pomieszczenie wzrostowe, wyposażone w regały z zainstalowanymi lampami fluorescencyjnymi i diodowymi, emitującymi światło o różnej barwie.

Wyposażenie specjalistyczne Katedry stanowi aparatura do pomiaru w warunkach naturalnych fotosyntezy, transpiracji, względnej zawartości chlorofilu i jego fluorescencji, wilgotności gleby do głębokości jednego metra oraz do wyznaczania powierzchni liści, a także automatyczna stacja pomiarowa zintegrowana z komputerem, wykorzystywana do rejestracji warunków klimatycznych i glebowych w czasie prowadzenia doświadczeń.

Badania nad roślinami warzywnymi i przyprawowymi są prowadzone na polu o powierzchni około 10 ha, z której pod doświadczenia jest zajęte około 3 ha. Katedra posiada automatyczną stację pomiarową zintegrowaną z komputerem, wykorzystywaną do rejestracji warunków klimatycznych i glebowych w czasie prowadzenia doświadczeń. Stacja ta może rejestrować w 18 punktach temperaturę powietrza lub gleby, w 12 punktach potencjał wody w glebie, a także radiację, siłę wiatru, wilgotność powietrza oraz ilość opadów. Oprócz tego pracownicy Katedry wykorzystują 25 przenośnych rejestratorów temperatury, wilgotności powietrza i potencjału wody w glebie.

Zaadaptowany bunkier na terenie Stacji Doświadczalnej Marcelin służy do uprawy grzybów oraz roślin przyprawowych w komorach wegetacyjnych, z możliwością sterowania natężeniem światła, długością czasu oświetlenia oraz temperaturą.

W piwnicach pałacu są trzy kamery klimatyczne z możliwością ustalenia temperatury i dwutlenku węgla na różnych poziomach.

W stacji Marcelin realizowana jest praktyka semestralna studentów III roku Wydziału Ogrodniczego oraz dwutygodniowa praktyka studentów kończących I rok studiów na Wydziale Ogrodniczym. Praktyki odbywają także uczniowie szkół średnich.

Od początku istnienia Katedry prowadzona jest dla celów dydaktycznych kolekcja roślin warzywnych, a od roku 1995 również kolekcja roślin zielarskich. Ponadto pracownicy Katedry mają pod swoją opieką banki genów: grzybów i szparaga. Bank genów grzybów obejmuje obecnie kilkaset ras i izolatów różnych grzybów uprawnych i patogenicznych, które zostały pozyskane na drodze prowadzonych badań, ze stanu naturalnego oraz wymiany z placówkami naukowymi w Polsce i za granicą. Bank genów szparaga stanowi kolekcja polowa, która znajduje się w Stacji Doświadczalnej Katedry Warzywnictwa i jest prowadzona od roku 1982. Obejmuje ona obecnie ponad 300 genotypów reprezentujących 104 odmiany szparaga, pochodzące z 13 krajów świata.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa