salata.jpg

Katedra Warzywnictwa UP w Poznaniu brała udział w międzynarodowym projekcje finansowanym przez UE pt.: „Food to Waste to Food” (F2W2F) w latach 2012-2015. Wartość całego projektu wynosiła 1 637 000 €. W projekcje uczestniczyły także dwie firmy z Norwegii oraz jedna z Holandii. Projekt dotyczył opracowania innowacyjnej technologii umożliwiającej przetwarzanie odpadów organicznych na żywność. Dzięki połączeniu w jeden system biogazowni oraz nowego typu szklarni, odpady organiczne będą przetwarzane na żywność prawie bez emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem niniejszego projektu było opracowanie innowacyjnej technologii umożliwiającej przetwarzanie odpadów organicznych na żywność. W technologii tej nie ma emisji CO2 do atmosfery, a produktem końcowym są warzywa i grzyby. Produktem ubocznym jest energia elektryczna i nawozy organiczne, które jednak w pierwszej kolejności są wykorzystywane do działania systemu, a tylko ich nadmiar jest wprowadzany na rynek. W skład systemu wchodzą: biogazownia, kogenerator oraz nowego typu szklarnia, nazywana aktywna cieplarnią BBBLS.

Odpady organiczne są przerabiane na biogaz, a następnie na nawozy. Produkcja biogazu, poprzez wykorzystanie kogeneratora, dostarcza energii elektrycznej do doświetlania roślin, CO2 do ich dokarmiania oraz energii cieplnej do ogrzewania aktywnej cieplarni w okresach niedoboru ciepła. Dzięki temu możliwe będzie działanie systemu przez cały rok, również w okresie zimy. W tradycyjnych szklarniach, ze względu na duże koszty ogrzewania i niedoboru światła produkcja w okresie zimowym jest znikoma. Zużyty wsad z biogazowni jest przetwarzany na stały nawóz organiczny oraz nawóz płynny. Ten ostatni jest wykorzystany do fertygacji warzyw, a frakcje stałe do produkcji podłoża, zarówno do uprawy warzyw jak i pieczarki.